Artykuły

Kategoria: Artykuły
Próbna ewakuacja
Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób

Read More

BHP
Szkolenia BHP Na każdym pracodawcy ciąży obowiązek zaznajomienia pracownika z przepisami z zakresu higieny pracy i bezpieczeństwa. Wytyczne te są ustalone zgodnie z Kodeksem Pracy. Najistotniejszym punktem jest to, aby pracodawca jak i również

Read More

Szkolenie przeciwpożarowe
Szkolenie przeciwpożarowe Przeprowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkiem pracodawcy. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej każdy właściciel lub użytkownik budynku ma obowiązek

Read More

Koronawirus
Koronawirus – podstawowe informacje Wirus to słowo pochodzenia łacińskiego – oznacza jad. Czynnik ten powoduje zakaźne choroby. Obecnie choroba ta rozprzestrzenia się na całym świecie. COVID-19 – powszechnie nazywany koronawirusem, swoją nazwę

Read More

Pożar sadzy w kominie
Sezon grzewczy zaczął się już jakiś czas temu. Dlatego warto wspomnieć o tym co przystwarza problem każdego roku większości z Was, a mowa tu o zaniedbanym kominie. Wydaje się, że to błaha sprawa, ale w najgorszym wypadku może stanowić zagrożenie

Read More

Apteczka w miejscu pracy
Na pracodawcy ciąży wiele obowiązków. Jeden z nich jest zapisany w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i informuje nas o przepisach dotyczących

Read More