Przeglądy systemów oddymiania sterowanych pneumatycznie PPOŻ Warszawa

Systemy oddymiania pneumatycznego zyskały na popularności. Cechuje je prostota, stosunkowo niska cena wykonania i bardzo duża przydatność, gdy wydarzy się pożar. Nawet jeśli pożar nie jest jeszcze bardzo poważny, w zamkniętym pomieszczeniu zbiera się ogrom dymu. Szybko może stać się tak gęsty i uciążliwy, że skutecznie utrudnia działanie służbom przeciwpożarowym. Dzięki systemom oddymiania sterowanych pneumatycznie można temu zapobiec. Jednak trzeba je regularnie przeglądać, by mieć pewność, że działają prawidłowo.

Jak często robić przegląd systemu oddymiania pneumatycznego?

O tym kiedy, jak często i na jakich zasadach przeprowadza się przeglądy systemów oddymiania pneumatycznego, mówi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Musimy trzymać się także zapisów Polskiej Normy PN-B-02877-4:2001 oraz wytycznych samego producenta zawartych w Dokumentacji techniczno–rozruchowej. Od regularności przeglądów uzależniona jest też gwarancja – zazwyczaj producenci systemów oddymiania pneumatycznego zalecają przeglądy co najmniej raz na pół roku.

Jakie systemy oddymiania pneumatycznego trzeba przeglądać?

Rozróżniamy w zasadzie dwa rodzaje systemów oddymiania pneumatycznego:

  1. System w pełni pneumatyczny – jego działanie opiera się w całości na prawach fizyki. To mechanizm, w który skład wchodzi specjalna klapa oddymiająca. Przyłączony do niej termowyzwalacz zawiera ampułkę, która pod wpływem temperatury pęka i umożliwia przepływ dwutlenku węgla — przycisk przewietrzania. Ten wędruje do przytwierdzonych siłowników, tym samym otwierając automatycznie klapę. Urządzenie zatem samo otworzy się, gdy nagromadzi się zbyt dużo pożarowego dymu. Tym samym następuje oczyszczenia obiektu z dymu i ciepła. Istnieją różne modele – klapa oddymiająca wyposażona w ampułkę w termowyzwalaczu lub także takie, które mają specjalny system sterowania i decydowanie ile naraz klap zostanie podniesionych.
  2. System elektryczno-pneumatyczny — ta odmiana jest skuteczniejsza, ponieważ oprócz tradycyjnego pneumatycznego mechanizmu mamy też dodatkowe funkcje oparte na elektryce — zespół klap. Na przykład elektryczny system sygnalizacji alarmowej, system detekcji oraz elektryczna centrala oddymiania. Są one sprzężone z elektrycznymi siłownikami. Klapa oddymiająca otwiera się szybciej i skuteczniej oczyszcza pomieszczenie ze szkodliwych gazów. Urządzenie dodatkowo ma funkcję przewietrzania pomieszczenia. Nie musimy się martwić, jeśli nagle zacznie padać deszcz lub dąć zbyt silny wiatr. Specjalna czujka pogodowa zablokuje klapę oddymiającą podczas przewietrzania.

Serwis klap dymowych — Systemy oddymiania pneumatycznego — Przegląd klap dymowych elektrycznych i pneumatycznych

Na co zwracamy uwagę podczas przeglądu? Normy mówią jasno, sprawdzić trzeba stan techniczny zawiasów, rygli, uszczelek i siłowników oraz skrzynki alarmowe. Obserwujemy, w jaki sposób siłowniki się zachowują poprzez imitację warunków pożarowych. Sprawdzamy system przewietrzania i system detekcji pogody. Rygle – co też bardzo ważne – są przez nas regulowane, tak aby była pewność, że klapa nie otworzy się niepotrzebnie podczas sporego wiatru. Pominięcie tej regulacji może spowodować poważne uszkodzenia klapy oddymiającej, a nawet całego obiektu. Po wszystkim sporządzimy protokół wedle wskazanych przez przepisy wzorców. Uwzględnimy w nim wszystkie obserwacje, nieprawidłowości oraz to, co działa prawidłowo. W ten sposób otrzymuje się dokument, który kompleksowo opisuje stan techniczny systemów oddymiania pneumatycznego, z załączeniem wszystkich certyfikatów i świadectw kalibracji. Protokół sporządzamy w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Projekty systemu oddymiania elektrycznego, jak i pneumatycznego

Pomóc możemy jeszcze na etapie planowania instalacji przeciwpożarowej. Na życzenie klientów opracujemy projekty systemu oddymiania. Uwzględnimy wytyczne norm PN-02877-4:2001/2006, DIN 18232-2:2006, NFPA 204:2012, BS 7346-4:2003. Dopasujemy go do wymogów lokalu oraz doradzimy, jak i gdzie go umieścić. W projekcie opieramy się na wiedzy i doświadczeniu rzeczoznawców i praktyków zabezpieczeń przeciwpożarowych. Można zatem powierzyć nam kompleksową opiekę nad systemem oddymiania pneumatycznego od projektowania, przez wykonanie po konserwację i przeglądy.