Gaśnice a Urząd Dozoru Technicznego

 

O czym warto pamiętać przy przeglądzie gaśnicy?

Podczas wykonywanie corocznych przeglądów gaśnic należy pamiętać, że gaśnica to nie tylko środek gaśniczy i gaz, który jest czynnikiem wyzwalającym proces gaszenia. Gaśnica to także zbiornik, a co za tym idzie poprawność zadziałania gaśnicy, kiedy zachodzi potrzeba jej użycia.

 

 

Urząd Dozoru Technicznego

Za przeglądy zbiorników ciśnieniowych odpowiedzialny jest Urząd Dozoru Technicznego. Wynika z tego, że niektóre gaśnice oprócz przeglądu pod kątem środka gaśniczego i urządzeń sterujących jego wypływem muszą być także poddawane przeglądom pod kątem kontroli zbiornika na środek gaśniczy.

X- gaśnica pod stałym ciśnieniem

Z- gaśnica pod zmiennym ciśnieniem

Jakie gaśnice powinny przechodzić przegląd UDT?

Wszystkie inne gaśnice nie wymienione w powyższym schemacie nie podlegają UDT.

 

Czy standardowa gaśnica samochodowa jest skuteczna?

Czy nasz samochód musi być wyposażony w gaśnicę?

Jak użyć gaśnicy?