Informowanie służb o zagrożeniu

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się jakie informacje powinieneś podać dzwoniąc pod numer alarmowy?

Częstym przypadkiem w momencie stresu jest chaotyczne podawanie informacji w trakcie rozmowy z dyspozytorem służb ratunkowych, dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o najważniejszych elementach podczas informowania o zaistniałym zagrożeniu.

W przypadku zauważeniu pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy niezwłocznie poinformować osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, a następnie Straż Pożarną dzwoniąc pod numer 998 lub 112.