Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu to urządzenie, które odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

 

Kiedy przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest konieczny?

PPOŻ wyłącznik prądu należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1.000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.

 

Gdzie powinien być umiejscowiony przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

PPOŻ wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza o odpowiednio oznakowany.

Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Działający PPOŻ wyłącznik prądu zapewnia strażakom oraz użytkownikom obiektu bezpieczeństwo i przyczynia się do pewności sprawnych i skutecznych działań na wypadek wystąpienia pożaru. Każdy przegląd wykonany przez naszą firmę potwierdzony jest protokołem z przeglądu.