Dla kogo instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera zbiór niezbędnych informacji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Jest ona dokumentem pomocniczym dla jednostek straży pożarnej oraz innych służb ratowniczych prowadzących działania na terenie danych obiektów. Każdy właściciel, zarządca, czy użytkownik jest zobowiązany ją zapewnić. Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego i kto powinien ją posiadać?

 

Dla kogo instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Przepis stanowi, że: „właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części, stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego”.

 

Co to właściwie znaczy?

Aby dobrze zrozumieć terminy wymienione w powyższym przepisie, należy je wyjaśnić. Termin „użyteczności publicznej” skrywa za sobą, np. biura, banki, stadiony, czy baseny. Jeżeli chodzi o obiekty zamieszkania zbiorowego, to łatwo się domyślić, że chodzi, np. o hotele, motele, czy akademiki. Obiekty produkcyjne służą do produkowania różnych dóbr, a magazynowe wykorzystuje się do przechowywania różnych rzeczy. Obiekty inwentarskie to wszelkie budynki, które przeznaczone są do hodowli zwierząt. Termin „strefa pożarowa” oznacza teren przygotowany w taki sposób, aby pożar nie rozprzestrzenił się w inne miejsce. Czytając ten przepis można pomyśleć, że nie dotyczy on budynków mieszkalnych, jednak w nich obowiązuje kryterium wielkościowe, które jest omówione bardziej szczegółowo w konkretnych przepisach.

 

 

Tematyka instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Tematyka instrukcji jest nałożona przez prawodawcę. Przede wszystkim powinna ona zawierać warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, ale także warunków technicznych. W instrukcji powinien być również poruszony temat sposobu poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. Ważne, aby nie zabrakło informacji o sposobach postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia oraz sposobów wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Tematyka musi zawierać informację o bardzo ważnej kwestii, czyli sposobie praktycznej organizacji i warunków ewakuacji ludzi.

 

Instrukcja – długa czy krótka?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego przede wszystkim ma być użyteczna. Warto stworzyć ją w taki sposób, aby była czytelna i zrozumiała dla każdego odbiorcy. Powinna zawierać informacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które dotyczą wyłącznie konkretnego obiektu. Nierzadko do instrukcji dodaje się całe rozdziały aktów prawnych oraz skomplikowane terminy. Czasami zamiast 100 stron skomplikowanej terminologii, lepiej sprawdzi się 10 konkretnych, zawierających informacje, które dotyczą bezpośrednio konkretnego obiektu.

Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego w większości zakładów przemysłowych, czy firm usługowych bywa jednym z najważniejszych dokumentów. Konieczność jej posiadania wynika z przepisów prawa. Niestety często wykonywana jest tylko w celu zgodności z artykułami prawnymi, a wystarczy niewiele więcej, aby była dostosowana do konkretnego obiektu. Odpowiednia instrukcja może przynieść zysk, który rozumiany powinien być, jako ograniczenie wartości straty. Zapobieganie stratom jest bardzo ważne dla każdego biznesu, a przyczynić się ich ograniczenia, może być dobra instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

 

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy!