Przejścia przeciwpożarowe, przepusty instalacyjne, bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Powszechnie wiadomo, że bezpieczeństwo powinno stawiać się zawsze na pierwszym miejscu. Niestety nie zawsze tak bywa, często nie zwraca się uwagi na zabezpieczenia przeciwpożarowe, które mogą okazać się niepozornym źródłem ognia. Niepoprawnie zamontowane lub uszkodzone zabezpieczenia nierzadko okazują się przyczyną ognia. Dzieje się tak dlatego, że są niewidoczne i nie zwracają uwagi, tak jak na gaśnice lub wewnętrzne hydranty.

Do czego stosuje się przejścia przeciwpożarowe?

Głównym zadaniem przejść przeciwpożarowych jest stworzenie bariery, która w określonym czasie uniemożliwi przedostanie się pożaru przez przegrodę oddzielania przeciwpożarowego, taką jak strop lub ściana. Sposób działania przejścia instalacyjnego zależy od zabezpieczanej instalacji oraz sposobu reakcji danej instalacji na ogień. Zadaniem zabezpieczenia przepustu przeciwpożarowego jest uszczelnienie miejsca, w którym przechodzi instalacja, a tym samym – uniemożliwienie przedostania się gorących gazów pożarowych i zapewnienie izolacji termicznej, która ograniczy nagrzewanie się drugiej strony przepustu.
Ogniochronne przejścia opóźniają dalsze rozprzestrzenianie się ognia na kolejne pomieszczenia i kondygnacje, dlatego montując je, warto zadbać o odpowiednią ochronę przeciwpożarową i zdać się na profesjonalną firmę, która posiada w tym temacie doświadczenie i wiedzę.

Jakie są typy przejść instalacyjnych?

Przejścia instalacyjne dzielą się na 3 podstawowe typy. Pierwszy z nich skupia się na rodzaju medium transportowane w konkretnej instalacji, mogą być to więc przepusty instalacji sanitarnych (rury) bądź elektrycznych (kable). Drugi typ przejścia instalacyjnego skupia się na stopniu palności materiałów, z których została wykonana dana instalacja. Podział w tym przypadku jest krótki – na materiały palne i niepalne. Trzeci rodzaj przejść instalacyjnych wykorzystuje kryterium wymiarów geometrycznych przejść w danej przegrodzie konstrukcyjnej.

Jakie są zabezpieczenia przejść instalacji elektrycznych?

Najczęstszym sposobem zabezpieczenia przepustów kablowych jest wykorzystanie wełny mineralnej. Niewątpliwym plusem tego rozwiązania jest łatwość dopasowywania się kształtu zabezpieczenia do wielkości przepustu, ale również możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości przewodów prowadzonych danym przejściem. Innym zabezpieczeniem może być wykorzystanie zapraw i mas ogniochronnych lub zaopatrzenie się w bloczki, kształtki i poduszki ogniochronne, które wykonane są z poliuretanu.

 

Jakie są zabezpieczenia przejść instalacji sanitarnych?

Aby odpowiednio dobrać zabezpieczenia przy przejściach instalacji sanitarnych, należy wziąć pod uwagę stopień palności materiałów, z których rury są wykonane. W przepustach dotyczących rur palnych wykorzystuje się kasety ochronne, pęczniejące masy uszczelniające i pęczniejące opaski. W przypadku rur niepalnych najczęściej stosuję się, tak jak w przypadku przepustów kablowych, wełnę mineralną. Dodatkową czynnością, którą się zaleca, jest pomalowanie rur farbą ogniochronną.

 

Zabezpieczenia ognioochronne mają istotny wpływ na bezpieczeństwo ludzi i budynków, dlatego warto zlecić ich instalację doświadczonej firmie, która działa w oparciu o wiedzę i doświadczenie.