Przejścia przeciwpożarowe, przepusty instalacyjne, bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Każdy wie, że ludzkie bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, że zagrożenia pożarowe mogą znajdować się wszędzie. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ich źródło znajduje się w naszych domach, biurach, czy siedzibach firm. To właśnie niesprawdzony i niepoprawnie zamontowany system układów kabli bądź rur może spowodować pożar i zagrozić naszemu bezpieczeństwu.

Czym są przejścia przeciwpożarowe?

Przejściami przeciwpożarowymi nazywamy elementy wbudowane do budynków, które mają zabezpieczyć przeciwpożarowo przejścia instalacyjne rur, a także kabli elektrycznych i teletechnicznych przez przegrody stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe stref, takie jak ściany czy stropy.
Przejścia te zwane są także przepustami lub grodziami, tak samo jak przegrody, w których występują, powinny spełniać kryteria szczelności izolacyjności ogniowej. Projektując przejścia instalacyjne należy wziąć pod uwagę kilka elementów, takich jak, np.: maksymalna średnica zabezpieczonych rur, czy wymagana klasa odporności ogniowej EI. Istotną kwestią jest to, czy zabezpieczenie będzie wykonane na ścianie czy stropie, ich rodzaj, ale także rodzaj zabezpieczonych instalacji. Przy projektowaniu przejść instalacyjnych nie należy zapomnieć o uwzględnianiu wilgotności środowiska, w którym będą się owe przepusty znajdować.

Rodzaje przejść instalacyjnych

Istnieją trzy główne klasyfikacje przepustów instalacyjnych. Pierwsza z nich to rodzaj transportowanego medium. Zalicza się do niego dwa elementy, a pierwszy z nich to przepusty instalacji elektrycznych, czyli przewody kablowe. Może to być kabel pojedynczy, trasa kablowa, kabel w peszlu, a także kabel w stalowej bądź plastikowej osłonie. Kolejnym rodzajem transportowanego medium są przepusty instalacji sanitarnych, czyli przewody rurowe. Do nich zaliczyć można rury pojedyncze, kilka rur lub rodzaj izolacji, jak na przykład osłona kauczukowa. Drugim kryterium w kontekście doboru rodzaju zabezpieczania przeciwpożarowego do przepustu instalacyjnego jest stopień palności materiału. Tutaj podział jest prosty, ponieważ istnieją materiały palne (PP, PE, PVC oraz mieszanki) i materiały niepalne (aluminium, stal, czy żeliwo). Trzecim i zarazem ostatnim kryterium klasyfikacji przejść instalacyjnych jest klasa odporności ogniowej.

Aktywne i pasywne systemy ochrony przegród ogniowych

Podstawowym krokiem podczas podjęcia próby opanowania pożaru i ograniczenie wynikłych z jego przyczyny szkód jest zatrzymanie ognia w strefie pożarowej. Aktywne i pasywne systemy ochrony przegród ogniowych są to systemy, które uniemożliwiają rozprzestrzenianie się pożaru. Systemy aktywne charakteryzują się wykorzystaniem sprzętu, który pomaga podczas monitorowania, alarmowania, a nawet bezpośrednio do gaszenia pożaru, jak na przykład systemy tryskaczowe. Bierne, to inaczej pasywne metody ochrony przeciwpożarowej, które polegają na minimalizacji skutków oddziaływania termicznego i ograniczenia zasięgu ognia.
Wykonanie zabezpieczeń ogniochronnych przejść instalacyjnych jest ważne i bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo ludzi, ale także budynków i rzeczy materialnych. Niewątpliwe jest to, że aby usługi ochrony przeciwpożarowej zostały wykonane rzetelnie, należy zlecić je firmie, która posiada doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w tym temacie.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!