Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Przeprowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkiem pracodawcy.
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej każdy właściciel lub użytkownik budynku ma obowiązek zapewnić ochronę przeciwpożarową.

W związku z tym zarówno pracodawca, który jest właścicielem budynku, jak i ten, który budynek wynajmuje, musi spełnić określone w ustawie obowiązki:

  • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  • wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
  • zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń określonych w pkt 2, zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,
  • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
  • przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
  • zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

 

Praktyczne szkolenie z użyciem gaśnic

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu przeciwpożarowym. Firma ONE FIRE oferuje szkolenia z praktycznego gaszenia pożarów z użyciem gaśnic różnego typu. Szkolenie podzielone jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną.
W części teoretycznej uczestnicy dowiedzą się o niebezpieczeństwach i zagrożeniach, na które są narażeni podczas pożaru. Omówimy również budowę i zasadę działania podręcznego sprzętu gaśniczego. Dodatkowo poruszymy zagadnienia i różnego rodzaju zjawiska, z którymi pracownik może się spotkać w zakładzie pracy, a także w życiu prywatnym (zatrucie tlenkiem węgla – najczęściej spotykane zatrucie wziewne, zjawisko pożaru tłuszczu na patelni) oraz wiele innych przydatnych terminów związanych z tematyką pożarową.
W części praktycznej uczestnicy będą mieli możliwość zgłębić swoją wiedzą na temat postępowania podczas pożaru, poruszania się w pomieszczeniu silnie zadymionym, a także jak korzystać z hydrantów oraz jak prawidłowo używać gaśnicy czy koca gaśniczego. W części praktycznej oferujemy możliwość samodzielnego gaszenia pożaru przygotowanego przez instruktorów.

 

To czym się wyróżniamy

– zapewniamy sprzęt przeciwpożarowy dla wszystkich uczestników – każdy uczestnik szkolenia będzie mógł samodzielnie ugasić pożar przy pomocy gaśnicy,
– każdy uczestnik po szkoleniu otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
– zajęcia prowadzone są przez instruktorów z wykształceniem pożarniczym