Przeglądy hydrantów Warszawa

 

Badanie wydajności hydrantów Warszawa

Hydranty stanowią jeden z istotniejszych elementów instalacji przeciwpożarowej. Zarówno te wewnętrzne, jak i te ukryte w specjalnie oznakowanej szafce. Przeczytaj artykuł „Wszystko o hydrantach wewnętrznych”. Jak i zewnętrzne, które umożliwiają strażakom łatwy dostęp do wody. Taka instalacja znacznie skraca czas reagowania w wypadku pojawienia się pożaru. Badanie wydajności hydrantów w Warszawie, a także jej posiadanie jest w przypadku niektórych nieruchomości obowiązkiem prawnym. Niestety, także i te newralgiczne elementy nie są wolne od występowania usterek. Dlatego ważna jest konserwacja i regularne przeglądy hydrantów. W ten sposób można uniknąć problemów i być stale zabezpieczonym. Sprawdź przeglądy ppoż. Warszawa.

Ochrona przeciwpożarowa i BHP Warszawa – prawo mówi jasno – przeglądy hydrantów trzeba robić

Obowiązek przeprowadzania przeglądów hydrantów w Warszawie – tych zewnętrznych i wewnętrznych wynika wprost z zapisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mówi ono o spełnianiu wymogów Polskich Norm. Tym samym, należy kierować się zasadą, że przegląd hydrantów wykonuje się nie rzadziej niż raz na rok. Chyba że producent instalacji wskazał inną częstotliwość. Tyczy się to też węży hydrantowych. Raz na rok powinno sprawdzać się ich stan wizualny. Norma PN – EN 671-3 wymaga też, by przynajmniej raz na pięć lat węże zostały poddane próbie ciśnieniowej na największe ciśnienie robocze – 1,2 MPa.

Kto może przeprowadzać przegląd hydrantów w Warszawie? Znajdź dobry przegląd hydrantów Warszawa, badanie wydajności hydrantów Warszawa, przeglądy ppoż. Warszawa

Dokonywanie przeglądu hydrantów w Warszawie jak i przeglądów przeciwpożarowych w Warszawie może być przeprowadzane tylko przez kompetentne osoby. Takie, które mają wymagane kwalifikacje – do sprawdzenia prawidłowego działania instalacji przeciwpożarowej potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Do tego są to osoby odpowiednio doświadczone i przeszkolone. Tacy też są nasi ludzie. Dysponujemy sprzętem oraz wiedzą o procedurach zalecanych przez producentów i normę PN-EN 671-3.

Co trzeba sprawdzić podczas przeglądu hydrantu?

Nasi pracownicy podczas przeglądu hydrantu sprawdzą kompleksowo, czy hydranty działają prawidłowo. Zwrócą uwagę na szereg czynników wynikających z norm, w tym przede wszystkim:

  • dostęp do hydrantów,
  • oznakowanie hydrantu i opatrzenie zrozumiałą instrukcją,
  • w przypadku hydrantu zewnętrznego – czy łatwo otwiera się zasuwa,
  • czy jest odpowiednio przymocowany i ma szczelne zawory,
  • za pomocą miernika ciśnienia sprawdzimy równomierność wypływu wody. Przy minimalnym ciśnieniu 0,2 MPa wydajność powinna wynosić odpowiednio 1dm3/s przy hydrancie typu HW 25, 1,5 dm3/2 dla HW 33 oraz 2,5 dm3/s dla HW 52,
  • to, czy połączenie węża i hydrantu jest odpowiednio zaciśnięte i prawidło. Podobnie jak stan samego węża – brak pęknięć, zniekształceń lub oznak zużycia,
  • czy bęben węża obraca się swobodnie strony,
  • czy prawidłowo działają zawory odcinający przy bębnach, automatyczny i serwisowy odcinający,
  • stan przewodów, które zasilają hydrant w wodę – zwłaszcza na odcinkach elastycznych,
  • to, czy prawidłowe jest zamocowanie prowadnicy, stan skrzynki na hydrant oraz właściwy typ i praca prądownicy.

Co po przeglądzie hydrantów?

Każdy przegląd kończy się sporządzeniem dokumentacji pokontrolnej. Wskazujemy nieprawidłowości, zalecenia i sugerowany termin następnej kontroli. Jeśli hydrant działa prawidłowo i nadaje się do użytku w każdej chwili, opatrzony zostaje etykietką „SPRAWDZONY”. Widnieje obok niej data ostatniego i przyszłego przeglądu. Gdy hydrant wyraźnie niedomaga i wymaga naprawienia usterek – wówczas pozostaje oznakowanie „USZKODZONY”.

Dlaczego warto robić przeglądy hydrantów?

Regularne przeglądy hydrantów to nie nadgorliwość ani fanaberia, szczególnie jeżeli chodzi o takie miasto jak Warszawa. Nie tylko spełnia się wtedy obowiązek prawny, ale też utrzymuje wysokie normy bezpieczeństwa na terenie nieruchomości. Dzięki temu instalacja przeciwpożarowa będzie zdolna do natychmiastowego uruchomienia. Pożary potrafią wybuchać i rozprzestrzeniać się nagle i szybko. Dlatego tak istotny jest swobodny dostęp do niezawodnych hydrantów i węży w krytycznym momencie.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!