Czy standardowa gaśnica samochodowa jest skuteczna ?


Gaśnica samochodowa, a obowiązek posiadania jej w pojeździe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. w każdym pojeździe powinna znajdować się gaśnica. Zgodnie z § 11 pkt. 14 tego rozporządzenia, każdy kierowca ma obowiązek wyposażyć swoje auto w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia.

 

 

Co zatem jeśli nie posiadamy w pojeździe gaśnicy?

Brak gaśnicy może skutkować mandatem od 20 do nawet 500 zł. Funkcjonariusz Policji może wystawić również mandat gdy gaśnica nie znajduje się w miejscu do którego zapewniony jest łatwy dostęp. Zalecane zatem jest montowanie w przedziale pasażerskim chociażby w okolicach nóg pasażera, co bardzo często jest praktykowane. Miejscem niezalecanym do przewożenia gaśnicy jest bagażnik, do którego niejednokrotnie nie ma dostępu w sytuacji awaryjnej, gdyż mogą być tam przewożone materiały lub bagaż.

 

Mandat za brak aktualnego przeglądu gaśnicy?

Za brak aktualnego przeglądu gaśnicy nie otrzymamy mandatu, jednakże gaśnica powinna być poddana przeglądowi przynajmniej raz w roku, na podstawie czego będziemy mogli stwierdzić jej sprawność, gdy konserwacja została wykonana fachowo i rzetelnie.

 

Samochód powinien być wyposażoną w co najmniej jedną gaśnicę lecz są od tej reguły wyjątki. Zatem jakie?

  • samochód ciężarowy przystosowany do przewozu osób – musi być wyposażony w 2 gaśnice z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga wewnątrz przestrzeni przeznaczonej do przewozu osób;
  • autobus – musi być wyposażony w co najmniej dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga – wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; autobus o długości nieprzekraczającej 6,00 m może być wyposażony w jedną gaśnicę

 

Czy gaśnica samochodowa 1kg jest skuteczna?

Zapewne zdania będą podzielone ale chcielibyśmy rozwiać wątpliwości. TAK- gaśnica samochodowa o masie 1kg jest skuteczna bo przecież podlega certyfikacji i uzyskała dopuszczenie CNBOP. Nie możemy jednak liczyć na to, iż jedną gaśnicą samochodową o masie 1kg proszku gaśniczego ugasimy rozwinięty pożar samochodu. Nie jest do tego przeznaczona! Gaśnica służy to stłumienia pożaru w zarodku, a więc co to oznacza? Nie jest to nic innego jak źródło pożaru, które zainicjuje jego rozprzestrzenianie. Natychmiastowa i prawidłowa reakcja z użyciem gaśnicy samochodowej jest w stanie powstrzymać ten pożar, jeśli zostanie prawidłowo użyta.

Rozporządzeniem Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. nakłada obowiązek posiadania co najmniej jednej gaśnicy w pojeździe, więc zatem jeśli połączymy działanie 10 gaśnic o masie 1kg proszku gaśniczego jednocześnie otrzymamy niewymierne efekty w postaci stłumienia pożaru, a może i całkowitego ugaszenia.

 

Jak użyć gaśnicy samochodowej 1kg niebędącej stale pod ciśnieniem?

Z pozoru sprawa wydaje się prosta bo przecież nic prostszego jak wyciągnąć zawleczkę, wcisnąć zawór i gasić! Owszem, sprawa jest prosta bo gaśnica jest przystosowana do tego, aby każdy mógł jej użyć, jednakże gaśnice z nabojem mogą sprawić przykrą niespodziankę.  Po wyciągnięciu zawleczki należy poprzez wciśnięcie zaworu spowodować wypływ czynnika napędowego do zbiornika gaśnicy. Aby uniknąć wypływu czynnika napędowego na zewnątrz po wciśnięciu zaworu należy na około 2 sekundy go odpuścić aby pozwolić na rozprężenie się gazu wewnątrz (jest to bardzo istotny element pomijany w instrukcji obsługi gaśnicy).

 

Jak rozpoznać gaśnice będącą pod ciśnieniem od tej, w której panuje ciśnienie zmienne?

Sprawa jest prosta!

Gaśnica pod ciśnieniem (gaśnicy typu „X”) posiada manometr, który wskazuje ciśnienie panujące w gaśnicy i też na tej podstawie możemy stwierdzić czy ciśnienie czynnika napędowego  w zbiorniku gaśnicy jest prawidłowe.

Gaśnica niebędąca pod ciśnieniem (gaśnica typu „Z”) nie posiada manometru. Sprawność gaśnicy możemy stwierdzić po jej rozkręceniu i sprawdzeniu naboju z czynnikiem napędowym poprzez jego zważenia i stwierdzenie ewentualnych ubytków masy względem wzorca.