Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101090719/O/D20100719.pdf